Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Yến Sào Khánh Hòa

Thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng của Yến sào đảo thiên nhiên đến cộng đồng, năm 2002 Công ty khởi công xây dựng Nhà máy NGKCC Yến sào tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh. Ngày 09/09/2016 Nhà máy NGKCC Yến sào Diên Khánh chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: 0258.3745601 / 0258.3895936. Fax: 0258.3745605
Email: sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn / sanvinest@sanvinest.com.vn

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục