Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Tập đoàn PAN mong muốn phát huy thế mạnh quốc gia với nền nông nghiệp lâu đời, hướng tới trở thành tập đoàn hàng đầu khu vực trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Nhà đầu tư, Đối tác, Khách hàng, các Đơn vị thành viên, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty cũng như cho Công dân và người Nông dân Việt Nam.
SỨ MỆNH
“Với khát vọng đưa nông nghiệp và thực phẩm có chung một ngôn ngữ dưới cùng một mái nhà, The PAN Group đặt ra sứ mệnh phát triển và nâng cao vị thế nền nông nghiệp Việt Nam bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc uy tín trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh, từ Việt Nam và cho thế giới của chúng ta” .
Để thực hiện sứ mệnh này, chúng tôi, dựa vào kiến thức chuyên sâu về tài chính, chuẩn mực trong vận hành và kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, thực hiện các quy trình quản lý tài chính và quản trị rủi ro một cách nghiêm ngặt và nỗ lực vươn tới các tiêu chuẩn cao nhất của sự cởi mở và minh bạch trong quản trị doanh nghiệp…

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục