Công Ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV

Công ty Bauxit Lâm Đồng – TKV (cũ), chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chuyển thành Chi nhánh của Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng – TKV và đổi tên thành Xí nghiệp mỏ – tuyển; đồng thời thành lập thêm chi nhánh trực thuộc là Nhà máy Alumina.
Ngày 29/10/2013 Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam thông qua phương án sắp xếp Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV về việc chấm dứt hoạt động các đơn vị Chi nhánh của Công ty, chuyển mô hình hoạt động 2 cấp về một cấp kể từ ngày 01/11/2013.
Mô hình hoạt động: Công ty TNHH một thành viên, vốn 100% của Nhà nước; Vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng; Doanh nghiệp hạng 1; Hoạt động theo mô hình 1 cấp gồm 12 phòng ban quản lý và 15 phân xưởng sản xuất; Tổng số CBCNV 1.411 người.
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:
– Tiếp nhận, quản lý, vận hành, làm chủ công nghệ tổ hợp các Nhà máy tuyển quặng tinh, Nhà máy sản xuất Alumina, các công trình phục vụ dự án, khu khai thác mỏ, hoàn thổ và công tác môi trường.
– Chuẩn bị lực lượng sản xuất bao gồm nhân lực, nhận vật tư chạy thử, công tác đào tạo vận hành chuyển giao công nghệ.
– Tổ chức, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, củng cố hoàn thiện hệ thống quản lý và duy trì hoạt động sản xuất ổn định mang lại hiệu quả.

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục