Liên hệ quảng cáo

Ban truyền thông Chương trình Xây dựng & Phát triển Nền Kinh Tế Xanh Quốc Gia
Địa chỉ: Tầng 3 Số 31, ngõ 1 Ngụy Như Kon Tum, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 02432343888 Hotline: 0982369569
Email: thuonghieuvimoitruong@gmail.com