Bệnh Viện Mắt Tỉnh Nam Định tiên phong xây dựng Bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp

Là Bệnh viện chuyên khoa hạng III tuyến tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND, ngày 05/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Bệnh viện hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế tỉnh Nam Định với chức năng nhiệm vụ như: khám và điều trị các bệnh về mắt, điều hành, quản lý các chương trình phòng chống mù lòa cho nhân dân trong tỉnh và đồng thời nghiên cứu khoa học kĩ thuật, đào tạo, huấn luyện và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ đôi mắt của nhân dân. Cơ cấu tổ chức bệnh viện gồm có 06 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và 05 phòng chức năng.

Từ năm 2000 đến nay, các cán bộ công chức và nhân viên, người lao động luôn đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn xây dựng đơn vị từng bước đi lên và thu được nhiều kết quả góp phần và sự nghiệp bảo vệ nhân dân trong tỉnh và trong khu vực. Hiện tại bệnh viện có 80 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: 16 Bác sĩ Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên.
Bên cạnh công tác chuyên môn y tế, trong những năm qua Ban lãnh đạo bệnh viện đã luôn chú trọng đến công tác xây dựng môi trường “ Xanh – Sạch – Đẹp” trong khuôn viên bệnh viện, luôn chủ động phát triển bệnh viện gắn với việc bảo vệ môi trường, chú trọng trong việc xử lý chất thải, thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, xử lý và quản lý chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Bệnh viện còn phát động đợt thi đua thực hiện cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị với chủ đề thi đua: “ Xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường hướng tới sự hài lòng của người bệnh”
Không chỉ thế mà phía đơn vị Bệnh viện còn đưa ra tiêu chí để giảm thiểu chất thải nhựa như: Xây dựng các chính sách, kế hoạch, giải pháp tổng thể tăng cường triển khai thực hiện cơ sở Xanh- Sạch – Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa; có kế hoạch và tổ chức hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong đó phải có các nội dung, tiêu chí phấn đấu và mốc thời gian thực hiện hay triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động y tế;….

Ông Lê Ngọc Khanh – Phó Giám Đốc Bệnh Viện vinh dự nhận chứng nhận

Ghi nhận những nỗ lực trong phong trào xây dựng bệnh viện cũng như công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội tại địa phương, ngày 19/07  vừa qua, Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định vinh dự được nhận danh hiệu “ Bệnh viện Xanh – Green Hospital” do Hiệp Hội Thông Tin, Tư Vấn Kinh Tế Thương Mại Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức.

Cùng chuyên mục