Chia sẻ của PGS.TS Trương Mạnh Tiến – Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam về những quan điểm và giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Đâu là những thách thức lớn nhất trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh? Việt Nam cần làm gì để tận dụng các cơ hội từ xu hướng này? Cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Trương Mạnh Tiến – Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, trong chương trình truyền thông xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc Gia

Cùng chuyên mục