Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ tiền thân là Nhà máy nước Việt Trì được thành lập theo Quyết định số: 426/QĐ-UBND ngày 04/07/1970 của UBND Tỉnh Vĩnh Phú.
Ngày 04/07/1993 được UBND Tỉnh Vĩnh Phú Quyết định số: 890/QĐ-UBND đổi tên thành Công ty cấp nước Vĩnh Phú.
Sau khi tái lập Tỉnh ngày 01/01/1997 đổi tên thành Công ty Cấp nước Phú Thọ.
Tháng 12/2005 thực hiện chính sách đổi mới phát triển doanh nghiệp của Nhà nước, được UBND tỉnh Phú Thọ Quyết định số: 3605/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty cấp nước Phú Thọ thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cấp nước Phú Thọ.
—Tháng 01/2008 thực hiện chính sách cổ phần hoá của Nhà nước được UBND tỉnh Phú Thọ Quyết định số: 3315/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cấp nước Phú Thọ thành Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ.

Địa chỉ : Số 8, Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3846531 Fax: 0210.3848064
Website : http://www.capnuocphutho.vn

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục