Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đông Anh

Tiền thân đơn vị là Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải – Trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới – Bộ Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 196/QĐ-BXD ngày 29/1/1980 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.
Quá trình phát triển của đơn vị trải qua những giai đoạn sau:
Từ năm 1980 đến 1987: Là thời kỳ bao cấp, xí nghiệp hoạt động theo kế hoạch cấp trên giao với nhiệm vụ chủ yếu là cung ứng vật tư và vận chuyển trong nội bộ Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới nhằm đáp ứng với nhiệm vụ sản xuất chung của ngành xây dựng trong cả nước.
Từ năm 1988 đến 1998: Thời kỳ xoá bỏ chế độ bao cấp, đơn vị tự hạch toán sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, Xí nghiệp được đổi tên là Công ty Vật tư và sản xuất VLXD Đông Anh từ 1/1/1996. Nhiệm vụ của Công ty đã chuyển hướng sang sản xuất, kinh doanh đa ngành: Kinh doanh vận tải, bán vật tư, sản xuất tấm lợp và xây dựng cơ bản…

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8 – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội
Điện thoại: 04.3883.2504/04.3883.2378/04.3883.5200 Fax: 04.3883.2502
Email: domatco@vnn.vn
Website: domatco.vn

Cùng chuyên mục