Công Ty Cổ Phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh

Công ty TNHH Mía đường Bourbon Tây Ninh (nay là Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh) thành lập ngày 15/07/1995 do Ủy ban nhà nước về hợp tác và đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp. Tiền thân là Công ty liên doanh giữa Tập đoàn Bourbon (Pháp), Tổng Công ty Mía đường II và Công ty Mía đường Tây Ninh.

Lần đầu tiên Công ty phát hành gói trái phiếu 1.000.000.000.000 đồng góp phần giúp ổn định dòng tiền, tăng hiệu quả sử dụng vốn, tái cấu trúc hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục phát hành thêm 9.118.675 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm ghi nhận những đóng góp của CBNV cho sự phát triển của công ty. Thông qua đợt phát hành này vốn điều lệ tiếp tục tăng len 1.947610.330.000 đồng, giúp cho Công ty ổn định nguồn tài chính để triển khai những dự án trong giai đoạn 2016-2020.

Địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Phone: (0276) 3753250
Fax: (0276) 3839834
Email: ttcs@ttcsugar.com.vn

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục