Công Ty Cổ Phần Phân Lân Nung Chảy Văn Điển

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được thành lập và hoạt động từ ngày 1/1/2010 trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển. Vốn điều lệ của Công ty là 271 tỷ đồng trong đó Nhà nước chiếm 67%. Ngành nghề chính của Công ty là sản xuất kinh doanh Phân lân nung chảy, các loại phân bón khác, vật liệu xây dựng, bao bì, kinh doanh xuất nhập khẩu và thương mại dịch vụ. Mục tiêu của Công ty là : Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh, nhằm đạt lợi nhuận cao nhất cho Công ty và các cổ đông, nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của một đơn vị giàu truyền thống, mong muốn được hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước để cùng phát triển…

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục