Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc – Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Được tách 1 phần cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người của Điện lực Vĩnh Phú và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo quyết định số: 245/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Vĩnh Phúc. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Địa chỉ : Số 195 đường Trần Phú – Phường Liên Bảo – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại : 02113.656601
Fax : 02113.861.152
Website : http://pcvinhphuc.npc.com.vn

Xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục