Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương Phát triển đi đôi với Bảo Vệ Môi Trường

Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương (Công ty BOT), chủ đầu tư của Dự án Điện BOT Mông Dương 2, là một công ty TNHH được thành lập bởi các công ty thành viên của AES Corporation (Mỹ), Posco Energy (Hàn Quốc) và China Investment Corporation (Trung Quốc) theo cơ cấu như sau:

  Sự có mặt của AES – VCM trong ngành sản xuất điện của Việt Nam có thể được đánh dấu từ những năm 1990 khi đại diện Tập đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam để tìm hiểu các cơ hội tiềm năng tại đây. Nhiều năm sau đó, vào cuối năm 2005, biên bản ghi nhớ được thực hiện đánh dấu sự khởi đầu cho việc xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 tại tỉnh Quảng Ninh, AES – VCM đã tiếp tục các cuộc đàm phán với Chính phủ Việt Nam cho tới năm 2010 khi việc triển khai xây dựng nhà máy được thực sự khởi động.
Tầm nhìn: Cải thiện cuộc sống người dân bằng cách cung cấp những giải pháp năng lượng an toàn, tin cậy và bền vững.
Sứ mệnh: Mục tiêu của AES – VCM là trở thành công ty năng lượng bền vững hàng đầu, cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy, an toàn với giá cả hợp lý. ASE thực hiện điều này bằng cách tận dụng các nền tảng chuyên môn vượt trội trong lĩnh vực điện năng và kiến thức của đội ngũ nhân viên để cung cấp các giải pháp năng lượng và hạ tầng thiết yếu cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên của công ty có chung niềm đam mê tạo ra nguồn năng lượng đáp ứng nhu cầu điện năng hiện tại và ngày càng tăng của Thế giới, cùng với việc mang đến cho các cộng đồng và quốc gia nơi công ty hoạt động những cơ hội tăng trưởng kinh tế dựa trên nguồn điện đáng tin cậy và giá cả hợp lý.
Các nguyên tắc: Các nguyên tắc của AES – VCM là nền tảng cốt lõi cho các hoạt động và AES – VCM tin rằng các nguyên tắc này tạo nên sự khác biệt giữa AES – VCM với các công ty trong cùng ngành. Các nguyên tắc cốt lõi đó là:
– Đặt an toàn lên trên hết
– Tôn trọng các cam kết
– Tạo niềm vui trong công việc
– Hành động liêm chính
– Nỗ lực cho sự xuất sắc.
Gắn kết với sự bền vững về môi trường
Trách nhiệm đối với môi trường là nền tảng cho vị thế dẫn đầu ngành công nghiệp năng lượng và vận hành xuất sắc của AES – VCM. AES – VCM cam kết bảo vệ môi trường bền vững trong quá trình vận hành, cả trọng hạ tầng nhà máy đến ý thức của từng CBCNV. Các mục tiêu môi trường của AES – VCM:
Đáp ứng và khi có thể, đáp ứng cao hơn các quy định pháp luật nghiêm ngặt nhất và các tiêu chuẩn ngành liên quan cũng như quay định thực tế áp dụng tại địa phương và quốc tế; tuân thủ tiêu chuẩn của các tổ chức tài chính cho vay và các Tiêu chuẩn Môi trường Toàn cầu của Tập đoàn AES.
Không ngừng cải thiện hoạt động Môi trường tại Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 bằng cách thường xuyên đánh giá tác động của các hoạt động hiện tại và trong tương lai.
Áp dụng các phương pháp và biện pháp để xác định các mối nguy hiểm, phòng chống ô nhiễm và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường.
Giảm thiểu, và nếu có thể, loại trừ hoàn toàn khí phát thải và chất thải có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Ra các quyết định ngắn và dài hạn để bổ sung kinh phí trên cơ sở đánh giá môi trường địa phương, khu vực và toàn cầu.
Đảm bảo nguồn tài nguyên
Công ty luôn cố gắng sử dụng các nguồn tài nguyên một cách bền vững nhất trong suốt quá trình vận hành – quản lý các tác động và quan tâm ở mức độ cao nhất đến môi trường.\
Về mặt bảo tồn tài nguyên nước, AES – VCM đề ra các mục tiêu hàng năm và các chương trình kiểm tra định kỳ việc sử dụng nước và phát sinh nước thải, các chương trình giám sát việc sử dụng nước và giảm thiểu sử dụng nước. Công ty triển khai một kế hoạch sản xuất với sự sắp xếp hiệu quả nhằm giảm thiểu lượng nước sử dụng hoặc chiếm giữ và theo dõi các thông số vận hành để giảm thiểu lượng nước xả vào hệ thống nước thải. AES – VCM cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo và tập huấn về bảo tồn tài nguyên nước cho nhân viên.
Liên quan đến việc quản lý nước thải, Công ty đã xác định các quy trình hoặc thiết bị có khả năng phát sinh ra nước thải hoặc làm bẩn nguồn nước có thể tái sinh. AES – VCM triển khai các quy trình xử lý nước thải và xả nước thải trên cơ sở tuân thủ Giấy phép xả thải được cấp bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường. AES-VCM có một khâu xử lý nước thải để thu gom tất cả các loại nước thải công nghiệp và một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để xử lý nước thải sinh hoạt từ Nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng nước thải trước khi xả ra môi trường và tuân thủ các giới hạn quy định của địa phương. Phòng thí nghiệm cũng được chúng tôi xây dựng để tiến hành các phân tích nước thải cơ bản, bao gồm các thông số như độ pH, độ dẫn, TDS, DO, CI2, phosphate; trong khi các thông số khác sẽ được gửi đến các phòng thí nghiệm được chứng nhận và có thẩm quyền ở bên ngoài.

Phát triển Kinh tế Xã hội
Một trong những nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động của AES-VCM là tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội trong quá trình phát triển Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2. Chúng tôi không ngừng chủ động thúc đẩy và củng cố quan hệ với các bên liên quan và vì vậy cùng với việc vận hành Nhà máy, chúng tôi cũng tiếp thêm “năng lượng” cho cuộc sống của người dân nơi đây.
Chúng tôi cam kết vì sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của cộng đồng, đảm bảo kết nối và củng cố các mối quan hệ vững chắc với cộng đồng dân cư. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi tập trung đảm bảo các tác động tiêu cực đến cộng đồng địa phương phải được xử lý và các lợi ích tích cực phải được lan tỏa cho cộng đồng dân cư tại Phường Mông Dương, Xã Cẩm Hải và Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả.
Cách thức AES-VCM tiếp cận và hợp tác với các bên liên quan được thể hiện trong Kế hoạch Phát triển Cộng đồng (CDP) và Kế hoạch hợp tác với các Bên liên quan (SEP, trước đó là Kế hoạch Tham gia của Cộng đồng hay CEP), được soạn thảo trong quá trình xây dựng Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 từ năm 2011. CDP tập chung vào cộng đồng dân cư và các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) thích hợp, trong khi SEP hướng tới việc phát triển các mối quan hệ nhất quán, chủ động và chặt chẽ với tất cả các bên liên quan từ cơ quan thẩm quyền địa phương đến trung ương để đạt được sự tham gia đầy đủ của các cơ quan trong suốt thời gian vận hành Nhà máy. Những kế hoạch cụ thể này định hướng cho chúng tôi trong các hoạt động đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội.
Sức mạnh của chúng tôi là sự kết hợp của Kế hoạch phát triển cộng đồng phù hợp với việc xây dựng quan hệ vững chắc với các bên liên quan và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội, điều đó đã giúp AES-VCM xây dựng được một chiến lược liên kết phát triển mang lại lợi ích cho cộng đồng.

hình ảnh nhà máy công ty

THVMT – Tổng hợp

Cùng chuyên mục