Công Ty TNHH VSIP Bắc Ninh – KCN VSIP Bắc Ninh nhận giải thưởng “Khu Công Nghiệp Xanh – The Green Industrial Park 2019”

Ngày 22/6/2019, Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức tổng kết chương trình “Truyền thông Xây dựng và Phát triển Nền kinh tế Xanh Quốc gia” năm 2019. Công Ty TNHH VSIP Bắc Ninh – KCN VSIP Bắc Ninh vinh dự nhận giải thưởng “Khu Công Nghiệp Xanh – The Green Industrial Park”

VSIP Bắc Ninh là dự án thứ 3 của Tập đoàn VSIP – biểu tượng hợp tác kinh tế thành công của hai chính phủ Việt Nam và Singapore. Sau 12 năm hình thành và phát triển, VSIP Bắc Ninh đã xây dựng thành công khu tích hợp công nghiệp – đô thị và dịch vụ hàng đầu tại xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Ban Lãnh Đạo công ty xác định tầm nhìn và giá trị cốt lõi của VSIP Bắc Ninh – “là nhà phát triển khu đô thị hoàn thiện, thân thiện với môi trường, luôn đặt con người là trọng tâm, nhằm xây dựng môi trường sống, học tập, làm việc và vui chơi tối ưu cho mọi người”
Với phương châm “Phát triển KCN phải đi đôi với bảo vệ môi trường” Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh – KCN VSIP Bắc Ninh đã có những chính sách nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như phát triển KCN theo hướng bền vững, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh, áp dụng công nghệ sạch, ít tiêu thụ năng lượng, ít chất thải, tái chế, tái sử dụng tối đa; áp dụng ISO 14.000 cho tất cả các doanh nghiệp; bắt buộc các doanh nghiệp phải xử lý 100% nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại trước khi thải ra môi trường, đáp ứng ngày càng đầy đủ các tiêu chí của sự phát triển bền vững theo nhu cầu xây dựng nền sản xuất công nghiệp xanh -sạch – đẹp và hướng tới sinh thái công nghiệp có tiêu chuẩn thân thiện môi trường cao nhất.

Chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển Nền kinh tế Xanh Quốc gia đã được triển khai từ năm 2015. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy công tác truyền thông tới toàn xã hội để chung tay bảo vệ môi trường; phát huy phong trào bảo vệ môi trường tới từng tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng; đặc biệt là tới từng khu công nghiệp.
Chương trình là dịp ghi nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, sạch hơn trong sản xuất, tiết kiệm năng lượng để từ đó nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh lành mạnh, có được những sản phẩm uy tín, thân thiện với môi trường, vì mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh bền vững.

 

Cùng chuyên mục