POSCO E&C – Xây dựng XANH Thân thiện với Môi trường

POSCO E&C, được thành lập vào tháng Mười Hai năm 1994, là một tổng công ty xây dựng đang đạt mục tiêu trở thành công ty E&C toàn cầu dựa trên công nghệ, bí quyết xây dựng nhà máy và nguồn nhân lực có kỹ năng tuyệt với kinh nghiệm tích lũy từ việc xây dựng khu luyện thép liên hợp hàng đầu của POSCO.

Tại POSCO E&C, chúng tôi tiếp tục tự mình tạo nên sự khác biệt với sự thành công tại các những dự án phát triển khu đô thị và tổ hợp xây dựng mới bao gồm Quận thị Kinh doanh Quốc tế Songdo tại Hàn Quốc, Khu Đô Thị Mới An Khánh tại Việt Nam, cũng như trong các dự án năng lượng tái tạo gồm năng lượng mặt trời, năng lượng gió và thủy triều. Chúng tôi liên tục tìm kiếm cơ hội thâm nhập các thị trường mới, trong đó có Nam Mỹ, Trung Đông và Nga, nhằm đảm bảo các nguồn thu nhập ổn định trong tương lai.
POSCO Family nhận thấy rằng môi trường là yếu tố cốt lõi trong chiến lược quản trị của mình và, vì mục đích đó, triển khai các nhiệm vụ sau vào thực tiễn nhằm dẫn dắt sự tăng trưởng xanh có mức cacbon thấp bằng cách đảm bảo tính bền vững môi trường dựa trên phát triển kỹ thuật và giao tiếp cởi mở như.

– Đảm bảo vị thế dẫn đầu trên toàn cầu bằng cách thiết lập hệ thống quản lý môi trường của POSCO Family dựa trên ISO 14001
– Tiếp tục cải thiện môi trường bằng cách tuân thủ pháp luật và quy định về môi trường và xem xét tất cả quy trình kinh doanh.
– Giảm thiểu xả thải chất ô nhiễm bằng cách giới thiệu các quy trình sản xuất sạch và áp dụng công nghệ ngăn ngừa.
– Thiết lập một xã hội tái chế tài nguyên và nâng cao hiệu suất sinh thái bằng cách tận dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và phụ phẩm.
– Đi đầu trong tăng trưởng có hàm lượng cacbon thấp bằng cách giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng năng lượng sạch và áp dụng công nghệ xanh.
– Đảm bảo quản lý minh bạch bằng cách công khai hiệu quả quản lý môi trường của mình và theo đuổi sự bền vững.

POSCO E&C
Địa chỉ :POSCO Corp., 180, Daesong-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc
Điện thoại:82-54-223-6114~5
Fax: 82-54-223-6049

THVMT  – Tổng hợp

Cùng chuyên mục