Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Vĩnh Long

là bệnh viện chuyên khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, đồng thời chịu sự quản lý và chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Phổi Trung ương.
Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long. Trụ sở làm việc tọa lạc tại số 290/16, ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hoạt động với quy mô giường bệnh 100 giường bệnh và 80 CBVC.

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI VĨNH LONG
Địa chỉ: 290/16 ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270.3896115
Email: bvlp.vinhlong@gmail.com

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục