Liên Hệ

3:12 sáng , 29 Tháng Tám, 2016

Ban truyền thông Chương trình Xây dựng & Phát triển Nền Kinh Tế Xanh Quốc Gia
TRUNG ƯƠNG HỘI KINH TẾ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Địa chỉ: số 02 ngõ 115 Đường Chiến Thắng, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 046675 0576 Hotline: 0916 249089
Email: thuonghieuvimoitruong@gmail.com

Ban truyền thông Chương trình Xây dựng & Phát triển Nền Kinh Tế Xanh Quốc Gia

TRUNG ƯƠNG HỘI KINH TẾ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 2, ngõ 115 Đường Chiến Thắng, P.Văn Quán, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 2343888 Hotline: 0916 249089

Email: thuonghieuvimoitruong@gmail.com