Bệnh Viện Phổi Tỉnh Lai Châu

Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu được xếp hạng III theo quyết định số : 181/2005/QĐ- TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập. Quy mô hiện tại 70 giường bệnh và hướng đến 100 giường vào năm 2030.

Thông tin liên hệ
BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 22 – Phường Đông Phong – Thành Phố Lai Châu
Điện thoại: 02133790286
Email: bvlp.soyt@laichau.gov.vn

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục