Bệnh viện xanh

Bệnh viện Tim Hà Nội

Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa tim mạch hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, được thành lập theo quyết định số 6863/QĐ-UB ngày 15/11/2001 của UBND Thành phố Hà Nội. Bệnh viện là

Bệnh viện Bạch Mai: Vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt quốc gia, là biểu tượng sáng giá của nền y học Việt Nam. Với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ, Bệnh viện Bạch Mai