Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Ngãi

Từ sau ngày giải phóng 30/4/1975 đã trở thành Bệnh viện khu vực tỉnh Nghĩa Bình. Sau ngày tách tỉnh, Bệnh viện chính thức là Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, là tuyến y tế cao nhất, chịu trách nhiệm là khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho gần 1,3 triệu nhân dân trong tỉnh.
Được sự chỉ đạo, quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt cơ quan chủ quản là Sở Y tế, cũng như sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các Bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện đã trưởng thành và phát triển trở thành cơ sở y tế ngang tầm với các Bệnh viện khác trong khu vực.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Lê Hữu Trác – Nghĩa Lộ – TP Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:0255 3827 899
Email: bvdkqn-syt@quangngai.gov.vn

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục