Bệnh Viện Quận Gò Vấp

Thời gian đầu bệnh viện chỉ có 50 giường bệnh, 3 Bác sĩ, 2 Dược sĩ, 10 Y tá. Đến 1979 bệnh viện có 70 giường bệnh, 5 Bác sĩ, 2 Dược sĩ, 20 Y tá, 23 nhân viên khác.
Ngày 18 tháng 11 năm 1988, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 241/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y Sức khoẻ Gò Vấp, trong đó có Bệnh viện quận Gò Vấp trực thuộc.
Ngày 23 tháng 02 năm 2007, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 30/2007/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện quận Gò Vấp trực thuộc UBND quận Gò Vấp. Chỉ tiêu 140 giường bệnh, với 170 nhân viên(gồm 119 biên chế và 51 Hợp đồng), gồm 40 Bác sĩ, 1 Dược sĩ sau đại học…

Địa chỉ liên hệ: 641 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
+ Phòng Cấp cứu: (08) 3.589.5699 – (08) 3.894.5098
+ Tổng đài: (08) 3.589.1799 – (08) 3.894.2641
Email: bv.govap@gmail.com

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục