Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Trung Ương Vetvaco

Kể từ khi thành lập, Xí nghiệp Thuốc thú y trung ương có 2 nhiệm vụ chính đó là:
1. Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y; xuất nhập khẩu thuốc thú y.
2. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng chuyển giao những tiến bộ mới trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y.
Với khẩu hiêu hành động “VETVACO – 60 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM”, Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương Vetvaco luôn là địa chỉ đáng tin cậy nhất cho tất cả người chăn nuôi trong cả nước.

Cùng chuyên mục