Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Môi Trường Đô Thị Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai tiền thân là Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa được thành lập vào cuối năm 1994, theo Quyết định số 3262/QĐ-UBT ngày 26/12/1994 của UBND tỉnh Đồng Nai trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị là Xí nghiệp Chế biến gỗ gia dụng và Công ty Vệ sinh thành phố Biên Hòa.
– Tháng 4/2008, chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.
– Đến 7/2010 đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai theo Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai. Công ty là doanh nghiệp nhà nước, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có pháp nhân kinh tế hạch toán độc lập, hoạt động theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp…

Địa chỉ: Số 12 Huỳnh Văn Nghệ-Phường Bửu Long-Thành phố Biên Hòa-Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061-3951771
Số máy Fax: 061-3952505
Email: urencodongnai@yahoo.com
Website: http://urencodongnai.com.vn

Cùng chuyên mục