Công Ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Được thành lập từ ngày 28/3/1973 đầu tiên với tên gọi là “Đội thoát nước”, có nhiệm vụ là quản lý và vận hành hệ thống thoát nước Thành phố, tập trung thoát nước của 04 quận nội thành là: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Chặng đường xây dựng và phát triển của Công ty Thoát nước Hà nội có thể chia làm 4 giai đoạn phát triển chính:
1. Giai đoạn khởi nghiệp: 1973 – 1983:
Từ ngày đầu mới thành lập, Đội Thoát nước có khoảng gần 100 công nhân được điều chuyển từ Công ty Cầu đường nội thành (nay là Công ty Công trình giao thông 3). Đồng chí Nguyễn Công Toại được cử làm phụ trách Đội, trụ sở đóng tại 65 Vân Hồ 3 – Quận Hai Bà Trưng. Đến ngày 22/12/1973 được chuyển đổi thành Xí nghiệp Thoát nước Hà Nội. Cơ sở vật chất của Xí nghiệp quá nghèo nàn, sơ sài. Công cụ, dụng cụ cũng chủ yếu là công cụ cầm tay, thô sơ…

Địa chỉ: Số 65 Vân Hồ 3, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (043) 976 2245 Fax: (043) 974 5348
Email: tnhn@thoatnuochanoi.vn

xem chi tiết tại đây

Cùng chuyên mục