Công Ty TNHH SX-TM-DV Môi trường Việt Xanh

Được thành lập năm 2006 với tổng số vốn đầu tư 105.000.000.000 VNĐ (Năm 2015).Quy mô đầu tư nhà máy xử lý có diện tích là 12.000 m2.Số lượng nhân sự hiện tại: 275 người. Công suất thiết kế: 42.270 Tấn/năm.
Hơn 45 xe chuyên dụng các loại được cấp phép để vận chuyển chất thải nguy hại trên phạm vi toàn quốc, 14 hệ thống xử lý tái chế chất thải các loại…

Địa chỉ :Lô N1, Đường N8, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, TX.Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:0650 3653076 – 77 – Fax : (+84) 0650 3653075
Email :abc@vietxanh.com.vn

Cùng chuyên mục