Công Ty TNHH VSIP Hải Phòng

Là dự án đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố Hải Phòng, VSIP Hải Phòng đã được Chính phủ Việt Nam đồng ý đưa toàn bộ diện tích vào khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Nhờ vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong Dự án VSIP Hải Phòng được hưởng các ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định của Chính phủ Việt Nam.
Hiện đã có 60 doanh nghiệp cam kết đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ Đô-la Mỹ, tạo việc làm cho hơn 45,000 lao động.
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH VSIP Hải Phòng
Địa chỉ: Tòa nhà điều hành VSIP Hải Phòng, Khu đô thị, công nghiệp và, Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại: (+84) 0225 3959 868 Fax: (+84) 0225 3959 886
Website: https://www.vsip.com.vn/Business/BranchDetail?branchID=6
Email: marketing.north@vsip.com.vn

Cùng chuyên mục