SOJO Hotels – Khách sạn thân thiện vì môi trường xanh Quốc gia

Nhờ nỗ lực chuyển đổi số tối ưu hành trình khách hàng và giảm thiểu tác động lên môi trường, SOJO Hotels vừa được xướng tên trong Top 10 Khách sạn thân thiện vì môi trường xanh Quốc gia.

Lễ vinh danh diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia” do Hiệp hội Thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam – Bộ Công thương tổ chức cùng sự tham vấn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đây là năm thứ 9 chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động hưởng ứng chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; ghi nhận, biểu dương những nhân tố đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.

SOJO Hotels – Khách sạn thân thiện vì môi trường xanh Quốc gia

Nhờ nỗ lực chuyển đổi số tối ưu hành trình khách hàng và giảm thiểu tác động lên môi trường, SOJO Hotels vừa được xướng tên trong Top 10 Khách sạn thân thiện vì môi trường xanh Quốc gia.

Lễ vinh danh diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia” do Hiệp hội Thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam – Bộ Công thương tổ chức cùng sự tham vấn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đây là năm thứ 9 chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động hưởng ứng chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; ghi nhận, biểu dương những nhân tố đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.

Ban truyền thông Chương trình Xây dựng & Phát triển Nền Kinh Tế Xanh Quốc Gia

Trung Tâm Tư Vấn Phát Triển Kinh Tế Thương Mại Việt Nam

Trụ sở: Tầng 2 Số 378 Lê Duẩn, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (0243) 2343 888 Hotline: 0982 369 569

Email: thuonghieuvimoitruong@gmail.com